VAT- UE/C

20 pobrań

857 wyświetleń

Deklaracja VAT UE/C jest dokumentem skarbowym, stanowiącym integralną cześć deklaracji VAT UE, zawierającej informacje podsumowującą o transakcjach wewnątrzwspólnotowych, własnością dla podatników będących płatnikami podatku VAT oraz osób, które nie są płatnikami podatku VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE. Deklarację VAT UE/C wypełnia się w przypadku, gdy na deklaracji VAT UE, zabraknie pól na kolejne dane w część E formularza - informacja o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług. Wzory dokumentów deklaracji VAT UE/C uzupełnia się o dane podatnika oraz kolejne informacje o transakcjach świadczenia usług. Formularz zawiera pola na 54 transakcje. Do deklaracji VAT UE można załączyć więcej niż jedną deklarację VAT UE/C, a ich ostateczna liczbę wskazać należy w deklaracji VAT UE w części F – informacja o załącznikach.

VAT

VAT

Podobne wzory dokumentów