VAT-UE/A

20 pobrań

228 wyświetleń

Dokument stanowiący deklarację VAT UE/A jest załącznikiem do formularza deklaracji VAT UE, składanej do Urzędu Skarbowego, celem podania informacji podsumowującej o transakcjach wewnątrzwspólnotowych przez podmioty będące płatnikami VAT oraz osób, które nie są płatnikami VAT, ale zarejestrowały się, jako podatnicy VAT UE. Wzory dokumentów deklaracji VAT UE/A powinny zostać złożone w momencie, gdy na formularzu deklaracji VAT UE, w części C, dotyczącej informacji o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów brak jest miejsca na wskazanie wszystkich takich transakcji. W deklaracji VAT UE/A wskazać należy dane identyfikacyjne podatnika oraz wpisać kolejne transakcje dostaw towarów. Deklarację VAT UE można uzupełnić więcej niż jednym formularzem VAT UE/A, a liczbę załączników podać trzeba w części F deklaracji VAT UE– informacja o załącznikach.

VAT

VAT

Podobne wzory dokumentów