VAT-9M

91 pobrań

582 wyświetleń

Deklaracja podatkowa VAT 9M jest dokumentem składanym w Urzędzie Skarbowym, przeznaczonym dla podmiotów objętych podatkiem od towarów i usług, które nie są płatnikami podatku VAT, a dokonały wewnątrzwspólnotowej transakcji importu lub zakupu towarów, z których wynika obowiązek podatkowy. Wzory dokumentów deklaracji VAT 9M to jednostronicowe formularze, w których wskazać należy cel składania deklaracji, dane identyfikacyjne podatnika, a także podać rozliczenie należnego podatku. Deklarację VAT 9M należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, kiedy dokonano transakcji importu lub zakupu towarów lub usług.

VAT

Popularne zapytania:

  • VAT-9M

Podobne wzory dokumentów