VAT-8

147 pobrań

1113 wyświetleń

Deklaracja VAT 8 to dokument składany w Urzędzie Skarbowym przez płatników podatku od towarów i usług, nie będących czynnymi płatnikami podatku VAT (nie składających deklaracji VAT 7, VAT 7K lub VAT 7D), którzy dokonali transakcji nabycia i opcjonalnie dostawy/importu, w ramach podatkowych transakcji wewnątrzwspólnotowych, dla których płatnikiem tego podatku jest nabywca. Dotyczy to także transakcji krajowych. Wzory dokumentów deklaracji VAT 8 stanowią dwustronicowe formularze, zawierające między innymi dane identyfikacyjne podatnika oraz rozliczenie należnego podatku. Termin składania deklaracji VAT 8 upływa 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

VAT

Popularne zapytania:

  • VAT-8

Podobne wzory dokumentów