VAT-7K

889 pobrań

2823 wyświetleń

VAT-7K jest deklaracją rozliczeniową składaną przez podatników, którzy wybrali kwartalną formę rozliczenia podatku od towarów i usług. Zarejestrowani podatnicy VAT mają taką możliwość jedynie wtedy, gdy spełniają warunki umożliwiające zaliczenie ich do grupy małych podatników. W deklaracji należy wykazać wynikające z rejestrów VAT sumaryczne kwoty transakcji podlegających opodatkowaniu, kwoty podatku należnego i naliczonego oraz kwotę podlegającą odprowadzeniu na rachunek urzędu skarbowego. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym deklaracji podatkowych, można pobrać poniżej.

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-7k
  • druki vat 7k
  • druk vat 7k 2015
  • formularz VAT-7k na 2015r
  • formularz vat 7k 2015
  • druk vat 7k
  • VAT7K 2015
  • drukVAT7K
  • vat-7k druk
  • druki vat 7 k

Podobne wzory dokumentów