VAT-7D

20 pobrań

271 wyświetleń

Deklaracja VAT 7D to dokument skarbowy składany przez podatników, będących płatnikami podatku VAT, rozliczających podatek w okresach kwartalnych. Deklaracją VAT 7D mogą się posługiwać przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali chęć kwartalnego rozliczania należnego podatku, po pisemnym zgłoszeniu tego fakty naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego (najpóźniej do 25 dnia drugiego miesiąca kwartału, za który składana będzie deklaracja VAT 7D) oraz firmy, które stosowanie do przepisów, nie kwalifikują się do kategorii „małych podatników”, uiszczające comiesięczną zaliczkę na podatek VAT. Formularze, stanowiące wzory dokumentów deklaracji VAT 7D to arkusze, w których podać należy między innymi cel składania deklaracji, dane podatnika, rozliczenie podatku należnego oraz naliczonego, a także obliczenie zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu.

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-7d
  • deklaracja vat7d formularz interaktywny

Podobne wzory dokumentów