VAT 7(14)

259 pobrań

962 wyświetleń

Vat 7 to deklaracja dla podatku towarów i usług, którą składa się w Urzędzie skarbowym do 25 dnia każdego miesiąca. Formularz deklaracji ma 2 strony. Na samym początku należy podać identyfikator podatkowy, czyli numer NIP oraz określić miejsce i cel składania deklaracji.Następnie w wyznaczone miejsca wpisuje się dane identyfikacyjne podatnika. W dalszej części dokumentu znajduje się miejsce na rozliczenie podatku należnego i naliczonego oraz obliczenie wysokości zobowiązania podatkowego lub kwoty zwrotu. Na końcu podatnik musi podpisać oświadczenie, z którego wynika, że jest świadomy przepisów Kodeksu karnego . Pismo może służyć także do zrobienia korekty.

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-7

Podobne wzory dokumentów