VAT-25

289 pobrań

1187 wyświetleń

Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku, z tytułu nabycia środka transportu to dwustronicowy dokument, oznaczany urzędowym numerem VAT-25, stanowiący jednocześnie wniosek o wydanie zaświadczenia (strona 1), jak i samo zaświadczenie (strona 2). Z takim formularzem mogą do Urzędu Skarbowego zwrócić się osoby, które nabyły środek transportu na rynku Unii Europejskim. Wydane zaświadczenie informuje o dopełnieniu obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu nabycia środka transportu lub o niepodleganiu takiemu obowiązku. Zaświadczenie jest niezbędne do zarejestrowania w Polsce auta nabytego na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • formularz vat25
  • pit 25 formularz
  • vat 25 druk
  • pit wat 25
  • druk vat-25 wzór wypełnienia
  • formularz vat 25
  • pit 25 druk
  • vat 25 (2) interaktywny
  • vat 25 druk pdf
  • druk vat 25

Podobne wzory dokumentów