VAT-24

571 pobrań

2286 wyświetleń

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu to dwustronicowy urzędowy formularz, oznaczany symbolem VAT-24, wypełniany przez osoby, które nie mają obowiązku uiszczania podatku VAT z tytułu zakupu środka transportu na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Wypełniony dokument, w którym podać trzeba dane wnioskodawcy, a także dane przedmiotowego środka transportu, składa się w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce ostatecznej dostawy środka transportu. Na podstawie złożonego dokumentu Urzędy Skarbowe wystawiają zaświadczenie VAT-25. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • Druk VAT-24
  • VAT-24
  • vat 27 druk
  • vat 24 druk
  • vat 24
  • vat-24 wersja 2
  • wzor wniosku vat 24
  • druki vat 24
  • nowe druki vat 24
  • urząd skarbowy dąbrowa tarnowska wzor vat 24

Podobne wzory dokumentów