VAT-23

498 pobrań

2126 wyświetleń

Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu, nosząca urzędową nazwę formularza VAT-23, to jednostronicowy dokument, wypełniany przez osoby i podmioty, które nabyły auto na wewnętrznym rynku Unii Europejskiej, nie płacąc z tego tytułu podatku VAT w kraju zakupu. Zapłaty należnego podatku VAT należy jednak dokonać chcąc zarejestrować zakupione auto. W tym celu wypełnia się formularz VAT-23, w którym podaje się wartość należnego podatku VAT, a następnie składa się go we właściwym miejscowo Urzędzie Skarbowym. Ten i inne wzory dokumentów, dostępne na naszej stronie, przygotowane są zgodnie z wymogami formalnymi związanymi z załatwianiem poszczególnych spraw.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-23 przykład

Podobne wzory dokumentów