VAT-22

154 pobrań

1782 wyświetleń

Formularz podatkowy VAT-22 jest dokumentem potwierdzającym wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego UE. VAT-22 stanowi dokument stosowany przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub dostawie towaru. Deklarację VAT-22 składa podatnik, o którym mówi art. 15 ustawy o VAT lub podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT, który nie jest zaliczany do podatników z art. 15, dokonujący wywozu z Polski nowego środka transportu. Poza tym, formularz jest składany przez podmioty niebędące podatnikami, o ile nowy środek transportu stanowi przedmiot transakcji. Nowe wzory dokumentów VAT-22 obowiązują od 21 lipca 2012 roku.

VAT

VAT

Popularne zapytania:

  • vat-22 druk wzór

Podobne wzory dokumentów