VAT-21

26 pobrań

609 wyświetleń

Formularz podatkowy VAT-21 jest deklaracją składaną w odpowiednim urzędzie skarbowym i służy do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o dokładnym wyborze miejsca opodatkowania lub o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w sytuacji sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Formularz VAT-21 powinien być złożony co najmniej na 30 dni przed datą pierwszej dostawy i mieć zaznaczoną nazwę państwa członkowskiego lub też nazwy państw członkowskich, których deklaracja dotyczy. Nowe wzory dokumentów VAT-21 obowiązują od 1 stycznia 2008 roku. W części F deklaracji dodano dwa wiersze, w celu uproszczenia dokonania zawiadomienia, w przypadku konieczności złożenia go dla więcej niż 24 państw Unii Europejskiej.

VAT

VAT

Podobne wzory dokumentów