Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

318 pobrań

4713 wyświetleń

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur jest dokumentem, na mocy którego nadmieniona osoba zyskuje możliwość potwierdzania sald i podpisywania faktur w imieniu osoby udzielającej zezwolenia. W upoważnieniu należy ściśle określić dane osoby zyskującej dane możliwości oraz precyzyjnie określić datę rozpoczęcia oraz zakończenia działania danego upoważnienia. Wymagane wzory dokumentów mogą zostać pobrane do wypełnienia oraz zapoznania się z nimi na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., dn................... 


 


Upoważnienie


 


 


 


Niniejszym upoważniam:


 


.................., zam. w .................., przy ulicy .................., .................. się dowodem osobistym serii.................., o numerze .................. do potwierdzania sald rozrachunków
z kontrahentami .................. oraz podpisywania

..................

faktur VAT w imieniu oraz na rzecz tej spółki.


..................

Niniejsze upoważnienie jest skuteczne począwszy od dn. .................. r.
z mocą do dn. .................. r.


 


 


 


...................................................................


podpis osoby udzielającej upoważnienia


 


 


Popularne zapytania:

  • wzory upoważnień do podpisywania dokumentów
  • upoważnienie do podpisywania dokumentów
  • upoważnienie do podpisywania dokumentów wzór
  • jak napisac upoważnienie dla kadrowe do podpisywania umów
  • upowaznienie do podpisywania faktur
  • upoważnienie do wystawiania faktur wzór
  • upoważnienie do wystawienia faktur druki
  • pełnomocnictwo do podpisywania faktur
  • osoba upoważniona do podpisywania oświadczenia
  • wzór upoważnienia do kontaktów

Podobne wzory dokumentów