Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur

208 pobrań

887 wyświetleń

Upoważnienie do potwierdzania sald i podpisywania faktur jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę konkretnemu pracownikowi. Pismo to stanowi potwierdzenie, co do możliwości potwierdzania przez pracownika wyżej wymienionych dokumentów. Dokument ten zawiera dane identyfikacyjne pracownika upoważnianego. Treść zawiera również dane podmiotu, który udziela tegoż upoważnienia. Wzory dokumentów tego typu są podpisywane przez pracodawcę. W wielu przypadkach zawierają klauzulę czasową (okres w jakim są ważne).

Praca

Popularne zapytania:

  • kto jest upoważniony do podpisywania faktur
  • czasowe upoważnienie do podpisywania dokumentów
  • potwierdzenia salda druk

Podobne wzory dokumentów