Upoważnienie do odbioru zaświadczenia

55305 pobrań

111701 wyświetleń

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia jest typem dokumentu, który aby został wypełniony prawidłowo, powinien posiadać między innymi informacje takie jak: dokładne dane osobowe osoby upoważniającej, miejscowość oraz datę, a także numer dowodu osobistego osoby upoważniającej jak i osoby upoważnionej. Niezbędne jest również podanie dokładnych danych osobowych osoby upoważnianej. Na końcu dokumentu powinien znajdować się czytelny podpis osoby upoważniającej. Inne wzory dokumentów można znaleźć na naszej stronie internetowej.

Urząd skarbowy

Popularne zapytania:

  • upoważnienie
  • upoważnienie do odbioru
  • zaświadczenie
  • druki upoważnienia
  • wzór upoważnienia
  • upoważnienie do urzędu skarbowego
  • wzór upoważnienia do odbioru dokumentów
  • upoważnienie do odbioru dokumentów
  • formularz upoważnienia
  • druk upowaznienia

Podobne wzory dokumentów