Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury

663 pobrań

5469 wyświetleń

Upomnienie z powodu nieuregulowania faktury jest pismem przypominającym płatnikowi o konieczności zapłaty za dostarczone produkty lub usługi. Wzory dokumentów zawierają miejscowość, datę wystawienia upomnienia, adresata do którego jest ono kierowane, a także informację o bezskutecznych, wcześniejszych próbach odzyskania kosztów za konkretną fakturę. Ponadto informuje się dłużnika, że upomnienie jest ostateczną formą przypomnienia o obowiązku spłaty długu, przed wystąpieniem firmy na drogę sądową.

Podgląd dokumentu

 


.................., dnia ..................


 


 


 


UPOMNIENIE


 


 


 


Adresat:


..................
..................


.................. ..................


 


..................

..................,


 


dotychczas próbowaliśmy już wielu sposobów na otrzymanie od .................. zaległej płatności za fakturę nr .................., z dnia ................... Wiele razy przedłużaliśmy termin zapłaty. Zmusiło to nas do zasięgnięcia porady naszego prawnika, który stwierdził, że istnieje wiele sposobów prawnych na wyegzekwowanie naszego długu.

..................

Ponieważ byłoby nam niezwykle przykro zaskarżyć Pana, jako naszego klienta do sądu proponujemy po raz ostatni przedłużenie terminu płatności do dnia ................... W celu uniknięcia postępowania sądowego prosimy o nadesłanie Pańskiej płatności na kwotę .................. przed dniem ...................


 


 


Z poważaniem,


 


.................................................
Popularne zapytania:

  • druk upomnienia do zapłaty
  • Przypomnienie o zaplacie - druk
  • druk upomnienie o niezapłaconej fakturze
  • wzór upomnienie
  • druk upomnienia
  • upomnienie do zapłaty wzór
  • upomnienie druk
  • przypomnienie o nieuregulowaniu należności
  • tresc upomnienia o płatności
  • upomnienie o zapłatę faktury

Podobne wzory dokumentów