Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego

1365 pobrań

2745 wyświetleń

Umowa użyczenia lokalu mieszkalnego to dokument potwierdzający zawarcie umowy między właścicielem nieruchomości , zwanym Użyczającym a Biorącym. Pismo uzupełnia się o dane identyfikacyjne z szczegółowymi informacjami: numer dowodu osobistego, PESEL, dane adresowe.  W dalszej części dokumentu wskazuje się ustalenia dotyczące użytkowania lokalu mieszkalnego. Użyczający składa oświadczenie w ramach którego potwierdza, że jest właścicielem lokalu oraz przedstawia swoje warunki. Biorący zobowiązuje się do wypełniania tych zobowiązań. Pismo sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • użyczenia

Podobne wzory dokumentów