Umowa sponsoringu

521 pobrań

1346 wyświetleń

Umowa sponsoringu nie podlega regulacjom przepisów prawa cywilnego, w związku z czym treść umowy jest dowolnie tworzona przez Sponsora i Sponsorującego, strony, których ta umowa dotyczy. W dokumencie powinny znaleźć się kwestie dotyczące rodzaju sponsoringu i jego warunków. W tym miejscu należy dokładnie ustalić wzajemne świadczenia, obowiązki sponsora a także sponsorującego. W treści trzeba także uwzględnić opis wydarzenia, przedstawić osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy, wynagrodzenie sponsorowanego. Dla wspólnego zabezpieczenia warto zawrzeć zapisy o karach umownych.

Biznes

Popularne zapytania:

  • sponsoring
  • umowa sponsora tytularnego wzór
  • umowa sponsoringpowa wzór

Podobne wzory dokumentów