Umowa o współpracy

2764 pobrań

5807 wyświetleń

Umowa o współpracy zawierana jest między przedsiębiorstwami, które podejmują współpracę handlową. Dokument musi zawierać dokładne nazwy firm, numeru NIP, KRS. Następnie trzeba ustalić warunki współpracy, określając zakres działania, zobowiązania obu stron umowy.  Na dokumencie powinny także zostać ujęte informacje dotyczące okresu trwania porozumienia oraz warunków wypowiedzenia. Pismo sporządza się w dwóch egzemplarzach jako dowód zawarcia umowy dla obu stron.

Biznes

Popularne zapytania:

  • umowy

Podobne wzory dokumentów