Umowa o pracę nakładczą

84 pobrań

416 wyświetleń

Umowa o pracę nakładczą to specyficzny rodzaj umowy będący połączeniem klasycznej umowy o pracę i umowy o dzieło. Umowa określa rodzaj wykonywanej pracy, termin jej rozpoczęcia, zasady wynagradzania, a także minimalną ilość pracy jaką musi wykonać pracownik w ciągu miesiąca, ustaloną tak, by osiągał on co najmniej 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia. Cechą charakterystyczną umowy o pracę nakładczą jest brak określenia miejsca wykonywania prac oraz wymiaru czasu pracy. Dlatego znajduje ona zastosowanie we wszelkiego rodzaju pracach wykonywanych w domu (tzw. pracach chałupniczych). Wzory dokumentów umowy o pracę nakładczą znajdują się w załącznikach.

Praca

Popularne zapytania:

  • umowa o pracę nakładczą wzór

Podobne wzory dokumentów