Umowa o pracę na okres próbny

340 pobrań

1140 wyświetleń

Umowa o pracę na okres próbny to umowa zawierana między pracownikiem a pracodawcą na określony czas po to, by ustalić kompetencje pracownika. W dokumencie podaje się dane personalne przyjmowanego pracownika oraz dane pracodawcy.  Następnie określa się warunki umowy, zaznacza się okres trwania porozumienia, ustala się rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasowy, wynagrodzenie, zakres obowiązków, datę rozpoczęcia pracy. Dokument musi zostać stworzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i potwierdzony podpisem obydwu stron umowy.

Praca


Podobne wzory dokumentów