Umowa o dzieło

14108 pobrań

32814 wyświetleń

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, której celem jest zamówienie wykonania oznaczonego dzieła u przyjmującego zamówienia oraz do zapłaty wynagrodzenia przez zamawiającego. Podstawą wejścia w życie umowy o dzieło jest sprecyzowanie w umowie dzieła jakie ma wykonać przyjmujący zamówienie. Dziełem może być dowolna rzecz, utwór, jakaś usługa. Wysokość wynagrodzenia oraz ostateczny termin, powinny być wyznaczone w umowie. Wzory dokumentów są dostępne do wglądu i pobrania na naszej stronie internetowej.

Podgląd dokumentu

 


 


UMOWA O DZIEŁO


 


 


zawarta dnia .................. w .................. pomiędzy:


1. ..................
z siedzibą w .................. przy ul. .................., zwanym dalej


Praca

Popularne zapytania:

  • umowa o dzieło
  • umowa o dzieło wzór
  • umow o dzieło wzór
  • wzór umowy o dzieło
  • umowy o dzieło druki
  • umowa o dzieło druk
  • umowa o dzielo druk
  • umowa o dzielo
  • wzór umowa o dzieło
  • umowa o dzieło wzory

Podobne wzory dokumentów