Umowa najmu lokalu mieszkalnego

1106 pobrań

2677 wyświetleń

Umowa najmu lokalu mieszkalnego to umowa zawierana między Wynajmującym a Najemcą i traktuje o warunkach najmu. Pismo tworzone jest w dwóch identycznych egzemplarzach. Na umowie powinny znaleźć się dokładne dane identyfikacyjne obu stron wraz z numerem dowodu osobistego, co potwierdza tożsamość zawierających umowę. W dalszej części  należy wskazać warunki umowy, okres najmu lokalu, wysokość czynszu, zalecenia, co  do użytkowania, wykaz urządzeń znajdujących się w mieszkaniu oraz konsekwencje w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy najmu lokalu mieszkalnego.

Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • umowa najmu lokalu mieszkalnego z wykazem urządzeń

Podobne wzory dokumentów