Umowa leasingu

51 pobrań

175 wyświetleń

Umowa leasingu jest to umowa między Finansującym a Korzystającym, w ramach której Finansujący oddaje do użytku Korzystającemu określoną rzecz na pewien okres czasu w zamian na określone opłaty. W umowie na samym początku podaje się dokładne dane zainteresowanych stron. W następnej kolejności określa się przedmiot umowy, warunki dostawy, termin dostawy, przedstawia się wartość przedmiotu oraz kwestie finansowe. W tym miejscu należy dokładnie ustalić ratę leasingową, okres umowy, opłatę wstępną oraz podać numer bankowy. W umowie powinien znaleźć się również zapis o karach umownych.

Biznes


Podobne wzory dokumentów