Umowa konsorcjum

317 pobrań

1209 wyświetleń

Umowa konsorcjum jest to umowa zawierana przez tzw. Uczestników, którzy w ramach realizacji wspólnego celu zakładają Konsorcjum. Robi się to przede wszystkim po to, by usprawnić, zorganizować działania/pracę wynikającą z zawarcia kontraktu. W dokumencie powinny znaleźć się nazwiska osób, tworzących konsorcjum. W głównej treści należy przedstawić warunki współpracy, określić lidera zespołu, na którym spoczywa odpowiedzialność podpisania kontraktu z zamawiającym. Uczestnicy powinni także utworzyć zespół koordynacyjny i ustalić cele i zakres działań tego zespołu. Pismo powinno zostać stworzone w kilku egzemplarzach, po jednym dla każdego Uczestnika.

Biznes


Podobne wzory dokumentów