Umowa dzierżawy lokalu

1251 pobrań

4551 wyświetleń

Umowa dzierżawy lokalu jest dokumentem zawieranym pomiędzy stronami, w którym jedna ze stron oferuje wydzierżawienie lokalu drugiej, w celach użytkowych, przez określony lub nieokreślony czas. Strona, która posiada akt własności lokalu, zwana jest dzierżawcą, a strona wynajmująca lokal, wydzierżawiającym. W umowie należy umieścić dane osobowe obu stron, w tym numer i serię dowodu, którym dana strona się legitymuje, oraz informacje dotyczące lokalu. Wzory dokumentów są możliwe do pobrania poniżej.

Podgląd dokumentu


Umowa dzierżawy


 


 


 


 


zawarta w dniu..................r. w .................. pomiędzy:


1) .................., zamieszkałym w ..................przy ul. ..................


legitymującym się dowodem osobistym .................., zwanym dalej Wydzierżawiającym,


..................

a2) .................., zamieszkałym w .................. przy ul. ..................,


legitymującym się dowodem osobistym .................., zwanym dalej Dzierżawcą.


..................

§ 1


Wydzierżawiający oświadcza, iż jest właścicielem gruntu o powierzchni .................. mkw., położonego w ..................przy ul. .................., będącego częścią działki.................., zapisanej w księdze wieczystej .................., którą oddaje Dzierżawcy w dzierżawę.


 


§ 2


Przeznaczeniem przedmiotu dzierżawy jest prowadzenie na nim działalności gospodarczej


Nieruchomości

Popularne zapytania:

  • mieszkanie
  • umowa o dzierżawę wzór
  • umowa dzierżawy druk
  • dzierżawa
  • umowa dzierzawy
  • umowa dzierżawy lokalu
  • umowa dzierzawy wzor
  • umowa dzierżawy lokalu pdf
  • wzór umowy o dzierżawę
  • wzor umowy dzierżawy sklepu

Podobne wzory dokumentów