Umowa dostawy

112 pobrań

453 wyświetleń

Umowa dostawy to porozumienie zawarte między Dostawcą a Odbiorcą w celu ustalenia wszelkich warunków w kwestii zamówionej dostawy. W dokumencie w pierwszej kolejności powinna znaleźć się data zawarcia umowy oraz informacje dotyczące obu stron. Następnie należy szczegółowo określić towary, ilość, miejsce do którego należy przetransportować materiały, cenę oraz termin płatności. W dokumencie należy także zawrzeć zapis mówiący o karach, którym będą podlegać osoby, niewywiązujące się z warunków umowy. Każda ze stron powinna zatrzymać egzemplarz dokumentu z podpisami Dostawcy i Odbiorcy.

Biznes


Podobne wzory dokumentów