Umowa darowizny pojazdu

541 pobrań

1231 wyświetleń

Umowa darowizny pojazdu to umowa między darczyńcą a obdarowanym w celu przekazania pojazdu samochodowego. Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, tak by każda ze stron mogła zachować pismo. W umowie powinny być zawarte przede wszystkim dane identyfikacyjne osób, których ta umowa dotyczy wraz z numerami dowodów osobistych oraz warunki umowy. Należy też dokładnie określić przedmiot darowizny, podając dokładne informacje dotyczące samochodu, markę, model, numer rejestracyjny, wartość darowizny oraz przedstawić stan techniczny pojazdu.

Różne


Podobne wzory dokumentów