Umowa barterowa

758 pobrań

1826 wyświetleń

Umowa barterowa to dowód zawarcia wymiany bezgotówkowej. Sporządza się ją w sytuacji, kiedy przedmiotem wymiany są konkretne towary i usługi. W tym porozumieniu nie wykorzystuje się pieniędzy, jednak wymienione towary lub usługi muszą mieć taką samą wartość. W umowie powinny znaleźć się dane obu stron lub pełnomocników upoważnionych do zawierania tego typu umów, określenie towarów lub usług z wskazaniem na ich wartość. Powinno się dokładnie przedstawić warunki wymiany. Dokument sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach musi zostać podpisany przez obie strony umowy.

Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • umowa barterowa druk

Podobne wzory dokumentów