Umowa agencyjna

123 pobrań

423 wyświetleń

Umowa agencyjna to umowa między Agentem a Zleceniodawcą. Agent, czyli przyjmujący zlecenie w ramach zawartej umowy staje się pośrednikiem przy zawieraniu umów z klientami na rzecz Zleceniodawcy. W piśmie należy podać szczegółowe dane osobowe z numerami NIP, określić warunki zlecenia, zobowiązania agenta względem Zleceniodawcy oraz ustalić wysokość prowizji przekazywanej Agentowi przez Zleceniodawcę po dokonaniu umówionej transakcji/zobowiązania. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Umowa agencyjna jest regulowana w Kodeksie cywilnym.

Praca


Podobne wzory dokumentów