Statut Stowarszyszenia

25 pobrań

263 wyświetleń

Statut Stowarzyszenia to dokument, w którym zawarte są ogóle postanowienia Stowarzyszenia, przede wszystkim nazwa, teren działania, członkowie itp. Należy przede wszystkim przedstawić ogóle cele Stowarzyszenia i określić zakres działań realizowanych na potrzebę wymienionych celi. Trzeba również ustalić prawa i obowiązki członków oraz władze Stowarzyszenia. W dokumencie powinny również znajdować się informacje dotyczące majątku i funduszy. Statut musi zostać sporządzony zgodnie z zaleceniami ustawy Prawo o Stowarzyszeniach, należy więc na samym początku zajrzeć do rozporządzenia.

Biznes


Podobne wzory dokumentów