Statut Fundacji

78 pobrań

444 wyświetleń

Statut Fundacji to dokument, w którym określa się przede wszystkim zakres działania Fundacji. To, co powinno zostać zawarte w Statucie, wszelkie sformułowania, rozdziały znajduje się w artykule 5 ustawy o fundacjach. Dokument powinien być uzupełniony o nazwę i siedzibę Fundacji. Powinny w nim zostać określone cele oraz zasady działania, majątek oraz dochody z dokładnym wskazaniem źródeł tych dochodów: darowizny, dotacje, zapisy itp. W statucie muszą także znajdować się informacje dotyczące zarządu Fundacji, władz, Rady, sposobu reprezentacji, możliwości wprowadzenia zmian w Statucie, likwidacji Fundacji, czy też przyłączenia innej.

Różne


Podobne wzory dokumentów