SSE-R/A - od 14 stycznia 2012r.

5 pobrań

59 wyświetleń

Formularz podatkowy SSE-R/A stanowi załącznik do informacji SSE-R i obejmuje rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą. Załącznik SSE-R/A jest przeznaczony jedynie dla przedsiębiorców będących osobami prawnymi, o których stanowi art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 roku, o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późniejszymi zmianami). Załącznik nie dotyczy więc małych i średnich przedsiębiorców. Nowe wzory dokumentów SSE-R/A obowiązują od 14 stycznia 2012 roku.

CIT


Podobne wzory dokumentów