Sprzeciw od wyroku zaocznego/ Zarzuty od nakazu zapłaty/ Sprzeciw od nakazu zapłaty

967 pobrań

2226 wyświetleń

Sprzeciw od wyroku wydanego zaocznie, zarzuty lub sprzeciw od nakazu zapłaty jest instrumentem odwoławczym, z którego może skorzystać pozwany, który nie zgadza się z decyzją sądu. Zasady składania sprzeciwów regulują przepisy Kodeksu postępowania cywilnego. Sprzeciw należy wnieść w trybie i terminie ustalonym w przepisach. Odpowiednie instrukcje odnośnie wniesienia sprzeciwu sąd każdorazowo umieszcza w korespondencji (zawiadomieniach, nakazach, wyrokach) przekazywanej pozwanemu. Obowiązujące wzory dokumentów, w tym sprzeciwu, można pobrać poniżej.

Popularne zapytania:

  • nakaz
  • odwołanie od decyzji sądu wzór
  • sprzeciw od wyroku zaocznego nakazu zaplaty
  • wyrok zaoczny
  • pismo- zarzuty od nakazu zaplaty

Podobne wzory dokumentów