Sprzeciw od nakazu zapłaty

5011 pobrań

21741 wyświetleń

Sprzeciw od nakazu zapłaty to środek odwoławczy, który możesz zastosować w przypadku postępowania upominawczego. Składa się go najpóźniej w dwa tygodnie po otrzymaniu nakazu zapłaty. Rozpoznaniem sprzeciwu zajmuje się ten sam sąd, który wydał nakaz zapłaty. Sprzeciw możesz wystosować również w przypadku nakazów orzeczonych przez e-sądy. Warto dodać, że wniesienie sprzeciwu nie podlega opłacie. Wzory dokumentów, jakie znajdziesz poniżej, pozwolą Ci w sposób szybki i prosty złożyć poprawnie napisany sprzeciw.

Podgląd dokumentu.................., dnia ..................r.Sąd Rejonowy


w ..................


Wydział Cywilny


Powód:..................zam...................


Pozwany: ..................zam. ..................


Sygn. akt ....................................

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO


W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYMOd nakazu zapłaty z dnia ..................r., wydanego przez Sąd Rejonowy w .................., doręczonego mi w dniu ..................r., wnoszę sprzeciw z wnioskiem o:


1. ..................


2. ..................


3. ....................................

UZASADNIENIE
.........................................................Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • nakaz zapłaty wzór
  • sprzeciw do nakazu zaplaty
  • sprzeciw od nakazu zapłaty
  • jak napisać sprzeciw
  • sprzeciw od nakazu zapłaty wzór
  • wzór odwołania od nakazu zapłaty
  • druk sprzeciwu od nakazu zaplaty
  • jak napisac sprzeciw wobec nakazu zapłaty
  • jak napisać sprzeciw
  • sprzeciw od nakazu zaplaty

Podobne wzory dokumentów