Skarga na przewlekłość postępowania

1407 pobrań

9912 wyświetleń

Skargę na przewlekłość postępowania składa strona postępowania sądowego, jeśli z winy sądu postępowanie niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy trwa zbyt długo i bez uzasadnionej zwłoki odsuwa w czasie moment wydania rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę na przewlekłość postępowania należy złożyć w sądzie nadrzędnym w stosunku do sądu, przed którym toczone jest postępowanie. Składając skargę, strona skarżąca może wnosić o zadośćuczynienie pieniężne z tego tytułu. Wzory dokumentów przydatnych stronie skarżącej można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu.................., dnia


..................r.

 


Do Sądu Okręgowego w ..................


za pośrednictwem


Sądu Rejonowego w..................


 


Skarżący: ..................zam...................

Sygn. akt ..................

SKARGA NA PRZEWLEKŁOŚĆ POSTĘPOWANIA
..................

Przed Sądem Rejonowym w.................. w sprawie ..................


 


Wnoszę o:


1. Stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie ..................(sygn. akt)


2. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty ..................zł


3. Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w ..................kosztów tego postępowania.
..................

UZASADNIENIE


..................

 

..........................................


podpis


Załączniki:


1. Odpis skarg


2. Skarga podlega opłacie w wysokości 100 zł.

Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • zażalenie na przewlekłość postępowania wzór
  • skarga na sąd wzór
  • skarga na przewlekłość postępowania wzór
  • wzór skargi na przewlekłosc postępowania
  • wzór skargi na opieszałość sądu
  • skarga do sądu rejonowego wzór
  • www,skarga na przewleklosc postepowania druk
  • skarga na przewlekłość przykład
  • skarga na sąd rejonowy przewlekłość postępowania
  • skarga na przewlekłość postępowania cywilnego wzór

Podobne wzory dokumentów