Skarga na czynności komornika

3398 pobrań

17994 wyświetleń

Nawet gdy jesteś dłużnikiem masz pełne prawo żądać by respektowano Twoje prawa również podczas przeprowadzania czynności egzekucyjnych. Jeśli komornik, który je przeprowadza przekroczy swoje uprawnienia lub nieprawnie zawłaszczy część majątku ruchomego, która nie jest częścią Twojego majątku masz prawo złożyć skargę na jego czynności. Kompletne wzory dokumentów, które znajdziesz poniżej znacznie Ci to ułatwią. Wypełnioną skargę wraz z uzasadnieniem złożyć musisz w Sądzie Rejonowym dla Twojego miejsca zamieszkania.

Podgląd dokumentu


.................., dn...................r.

Do


Sądu Rejonowego


w ..................


Wierzyciel:


.................., zam...................


Dłużnik:


.................., zam...................


Wartość egzekwowanego


roszczenia: ..................zł


..................

SKARGA DŁUŻNIKA


na dokonane przez komornika zajęcie ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucjiz zajętej rzeczy ruchomej.


 


Wnoszę o:


1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest .................. zajęty przez komornika Sądu Rejonowego w ..................w dniu..................r.w egzekucji prowadzonej na rzecz ..................

..................

2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji z zajętego...................


3. Zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm przepisanych.


..................

UZASADNIENIE


 


..................


 


 


 


.......................................


(własnoręczny podpis)


Pisma procesowe

Popularne zapytania:

  • wzór skargi na komornika
  • skarga
  • wzór skargi na komornika do sądu
  • skarga na czynności komornika
  • wzór skargi na czynności komornika
  • skarga na czynności komornika wzór
  • wzor skargi na komornika
  • skarga na komornika wzór
  • darmowy wzor skargi na komornika
  • wzór skargi na czynności komornicze

Podobne wzory dokumentów