Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

3261 pobrań

22145 wyświetleń

"Artykuł 55 Kodeksu Pracy określa sytuacje, w których pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez składania wypowiedzenia. W praktyce najczęściej ma to miejsce, gdy lekarz stwierdzi istotne pogorszenie się zdrowia pracownika w związku z wykonywanymi przez niego obowiązkami, a jednocześnie pracodawca nie jest w stanie przenieść go na stanowisko, które odpowiada jego kwalifikacjom oraz wykazuje brak przeciwwskazań zdrowotnych. W przypadku bieżącego formularza, ważnym elementem jest końcowy zapis - potwierdzenie otrzymania pisma przez pracodawcę. Jeśli taki wniosek przygotowano w dwóch kopiach, jest to jednoznaczne z potrzebnym pracownikowi pokwitowaniem odbioru. Podobnie jak inne wzory dokumentów z działu ""Praca - wypowiedzenia"", plik (1 strA4) można edytować online w wersji interaktywnej, zaś format PDF umożliwia natychmiastowe pobranie szablonu na dysk."

Podgląd dokumentu

..................dnia .................. r.
Dane Pracownika:


..................


..................


 


.................................... 


Dane Pracodawcy: ..................


..................


.................. ....................................

 


 


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


 


 


Zgodnie z art. 55 kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia ..................r. w .................. pomiędzy .................. a.................. bez zachowania okresu wypowiedzenia.


..................

Przyczyną rozwiązania umowy jest:


...................


 


 


Z poważaniem


 


.................................


podpis Pracownika


 


 


 


 


 


Niniejsze pismo otrzymałem


 Praca

Popularne zapytania:

  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia wzór
  • wypowiedzenie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia wzór
  • jak napisać rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wzór
  • zwolnienie z art 55 wzór
  • druk rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy o pracę wzórna podstawie artykułu 55
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika wzór
  • wniosek o rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia wzór
  • wzór wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia

Podobne wzory dokumentów