Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

256 pobrań

2582 wyświetleń

"Według Kodeksu Pracy istnieje jedynie kilka przesłanek, które dopuszczają, by pracodawca rozwiązał umowę bez wypowiedzenia. Pracownik musiałby dopuścić się ciężkiego naruszenia swoich podstawowych obowiązków, popełnić przestępstwo, które uniemożliwia kontynuację pracy na dotychczasowym stanowisku, czy też utracić z własnej winy uprawnienia potrzebne do świadczenia swojej pracy. W którejkolwiek z trzech opisanych sytuacji zasadne jest wypełnienie poniższego wzorcowego pisma. Poza określeniem stron umowy oraz wpisaniem daty jej zawarcia i wypowiedzenia, należy podać dokładną podstawę prawną oraz przyczynę rozwiązania tego porozumienia. Formularz, podobnie jak inne wzory dokumentów w kategorii ""Praca - wypowiedzenia"", można edytować on-line lub od razu pobrać na dysk i wydrukować (format PDF, 1 strona A4)."

Podgląd dokumentu

..................dnia .................. r.
 


..................


..................


 


.................. .................. 


 


..................


..................


.................. ..................
..................

 


 


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia


 


 


Na podstawie art. .................. kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia .................. w .................. pomiędzy .................. a .................. bez zachowania okresu wypowiedzenia.


 


Przyczyną rozwiązania umowy o pracę jest:


 


..................


..................

Informuję równocześnie, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia odwołania do ...................
Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.


 


 


 


 


Pracodawca

Praca

Popularne zapytania:

  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia wzór
  • Druk rozwiązania umowy bez wypowiedzenia
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - wzór oświadczenia
  • pismo do pracodawcy rozwiązanie umowy o pracę wzór
  • rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę wzór
  • rozwiązanie umowy za wypowiedzenie przez pracodawcę
  • rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia przez pracodawcę wzór
  • wzór pisma rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
  • wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę bez okresu wypowiedzenia wzór
  • druki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Podobne wzory dokumentów