RG-1

1651 pobrań

4320 wyświetleń

RG 1 to wniosek składany do Głównego Urzędu Statystycznego o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem.  Dokument ma 4 strony. Formularz powinien zostać wypełniony skrupulatnie. Należy wskazać nazwę podmiotu, rodzaj zgłoszenia, dane adresowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i inneinformacje.Po dokonaniu wpisu wydrukowane zaświadczenie z numerem identyfikacyjnym REGON zostaje wysłane drogą pocztową  na wskazany adres korespondencyjny we wniosku dostarczonym do Urzędu Statystycznego.

Popularne zapytania:

  • RG-1
  • RG -2 Wniosek na 2015
  • druk rg-1 2015

Podobne wzory dokumentów