Reklamacja

2908 pobrań

16996 wyświetleń

Zasady składania reklamacji reguluje Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zgodnie z przepisami ustawy każdy konsument, który nabył wadliwy towar, jest uprawniony do zareklamowania tego towaru. W reklamacji należy wskazać wady nabytego towaru (podstawę reklamacji) oraz własne oczekiwania co do sposobu doprowadzenia towaru do stanu, w którym będzie on zgodny z zawartą umową. Doprowadzenie towaru do stanu zgodności możliwe jest przez wymianę wadliwego towaru, obniżenie jego ceny. Konsument może również odstąpić od umowy. Wzory dokumentów przydatnych w obrocie gospodarczym, łącznie ze wzorem reklamacji, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., dn. ..................r.


Reklamujący:


..................


..................


.................. ..................


Do:


..................


..................


 


.................. ....................................

 


ReklamacjaReklamuję jako niezgodny z zawartą umową ..................


Sprzedaż

Popularne zapytania:

  • farmacol druki reklamacyjne
  • druk reklamacyjny
  • druki reklamacyjne
  • Formularz Reklamacyjny Wzór
  • reklamacja wzór
  • wzór pisma reklamacji
  • reklamacja wzór pisma
  • Druk Reklamacyjny
  • reklamacja wzory pism
  • wzor pisma reklamacyjnego

Podobne wzory dokumentów