Referencje

9909 pobrań

92454 wyświetleń

Referencje są dokumentem wypełnianym przez pracodawcę na rzecz pracownika. W referencjach pracodawca wymienia stanowiska, na których pracował dany pracownik oraz obowiązki, które do niego należały. Ponadto należy wpisać dane osobowe pracownika, dane firmy, w której pracował oraz przez jaki okres, na jakim stanowisku i w jakim dziale. Referencje są tworzone na życzenie pracownika, jeżeli chce on zmienić pracę, bądź jest do tego zmuszony. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu

 
..................
.................................... .................. ....................................

REFERENCJE


Imię i nazwisko pracownika: ..................
Adres: .................. .................. ..................

Pan .................. był zatrudniony w firmie ..................
w okresie od .................. do .................. r. na stanowisku .................. w dziale ..................

Do jego obowiązków należało:
..................

Pracę wyżej wymienionego pracownika charakteryzowała sumienność i zaangażowanie w realizowane projekty. Przejawiał on inicjatywę i kreatywność w nowych rozwiązaniach...................

Pan .................. bardzo dobrze reagował na sytuacje stresowe i pracę wymagającą dużego wysiłku psychicznego zachowując systematyczność i obowiązkowość. Praca indywidualna czy zespołowa nie stanowiła żadnej przeszkody. Pracownik starał się wdrażać nowatorskie rozwiązania kierując się dobrem firmy.

Opinię wydaje się na prośbę zainteresowanego.


Z poważaniem,

Praca

Popularne zapytania:

  • list referencyjny
  • referencje wzór
  • wzory referencji
  • referencje dla pracownika
  • wzory referencji budowlanych
  • opinia
  • referencje wzór dokumentu
  • referencje dla kucharza
  • referencje wzory
  • referencje pracownika

Podobne wzory dokumentów