Rachunek zysków i strat-wariant porównawczy

1074 pobrań

2566 wyświetleń

Rachunek zysków i strat tworzy się w celu określania efektywności poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa. W formularzu zestawia się przychody i koszty wynikające z różnych elementów działania i wylicza się uzyskane zyski. Tak skonstruowane sprawozdania finansowe daje szeroki obraz na finanse przedsiębiorstwa. W wariancie porównawczym pokazuje się koszty według rodzaju i według typów działalności.

Biznes

Popularne zapytania:

  • rachunek strat i zysków wariant porównawczy druk

Podobne wzory dokumentów