Rachunek zysków i strat-wariant kalkulacyjny

721 pobrań

1400 wyświetleń

Rachunek zysków i strat sporządza się w celu wykazania efektywności poszczególnych działów działalności przedsiębiorstwa. W dokumencie zestawia się przychody i koszty wynikające z różnych sposobów działania i wylicza się uzyskane zyski. Dzięki tak skonstruowanemu sprawozdaniu finansowemu uzyskuje się  szeroki obraz na finanse przedsiębiorstwa. W wariancie kalkulacyjnym koszty w pierwszej kolejności ujmuje się w układzie rodzajowym, a potem przeksięgowuje się na układ w ramach typów działalności.

Biznes

Popularne zapytania:

  • kalkulacyjny wariant
  • DARMOWY DRUK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT KALKULACYJNY

Podobne wzory dokumentów