Rachunek do umowy o dzieło

5740 pobrań

23715 wyświetleń

Rachunek do umowy o dzieło jest dokumentem podsumowującym wykonaną pracę. Pracownik podejmujący się tego typu pracy, dostaje swoje wynagrodzenie po wykonaniu dzieła. W rachunku należy umieścić imię i nazwisko zleceniodawcy i zleceniobiorcy oraz wpisać kwotę brutto, kwotę uzysku, kwotę do opodatkowania, podatek od wynagrodzenia oraz kwotę do wypłaty. Należy potwierdzić, iż praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy. Wzory dokumentów są dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej, poniżej.

Podgląd dokumentu.................., dn. ..................
Miejscowość i data


Rachunek

dot. umowy o dzieło z dnia ..................


 


Zleceniodawca:
..................


 


Zleceniobiorca:..................

Praca została wykonana zgodnie z warunkami umowy.1. Kwota wynagrodzenia brutto:..................2. Kwota uzysku: ..................
20% lub 50% pozycji nr 1


3. Kwota do opodatkowania: ..................
różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 2


4. Podatek od wynagrodzenia:..................
18% pozycji nr 3


5. Kwota do wypłaty:..................
różnica pomiędzy pozycją nr 1, a pozycją nr 4


(słownie: ..................)
........................................... ...............................................


Zleceniodawca Zleceniobiorca

Praca

Popularne zapytania:

  • wzór umowy o dzieło pdf
  • rachunek do umowy o dzieło
  • dzieło
  • wzór rachunku do umowy o dzieło
  • umowa o dzieło rachunek
  • umowa o dzieło druk do pobrania
  • umowa o dzieło z rachunkiem wzór
  • rachunek umowa o dzieło wzór
  • umowa o dzieło z rachunkiem wzór pdf
  • rachunek do umowy o dzieło wzór

Podobne wzory dokumentów