Rachunek do umów zlecenie

305 pobrań

829 wyświetleń

Rachunek do umów zlecenie to potwierdzenie zapłaty za wykonanie zlecenia. Jest sporządzany po wykonaniu pracy, której rodzaj i warunki zostały wcześniej określone w umowie zlecenie między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. W dokumencie powinny znajdować się dane osobowe obu stron: imię i nazwisko, adres, numer pesel, miejsce i data urodzenia. Należy także podać numer i datę zawarcie umowy do której wystawiany jest rachunek, wpisując należną kwotę brutto i netto. Zleceniodawca powinien podpisać się pod stwierdzeniem, że praca została zrealizowana zgodnie z warunkami umowy.

Praca

Popularne zapytania:

  • rachunki

Podobne wzory dokumentów