Protokół odbioru robót

1766 pobrań

4002 wyświetleń

Protokół odbioru robót jest tworzony w obecności Zamawiającego wykonania robót oraz Wykonawcy.  W piśmie ujmuje się wszystkie najważniejsze elementy zakończonej inwestycji. W pierwszej kolejności należy wpisać  numer umowy oraz zakres robót, które są przedmiotem odbioru.  Następnie trzeba przedstawić komisję stwierdzającą zgodność wykonywanych prac z warunkami umowy, wskazując na jakość robót. Jest też miejsce na uwagi i zastrzeżenia.  Komisja składa się przedstawicieli zamawiającego, wykonawcy oraz inspektorów nadzoru. Pismo podpisuje  kierownik budowy i inspektor nadzoru.

Budowlane

Popularne zapytania:

  • odbiór robót

Podobne wzory dokumentów