Prośba o przedłużenie terminu płatności

1054 pobrań

16325 wyświetleń

Prośba o przedłużenie terminu płatności jest rodzajem dokumentu stosowanego w obrocie gospodarczym w sytuacjach, w których dłużnik nie jest w stanie w terminie uregulować swoich zobowiązań finansowych z tytułu zakupu u kontrahentów towarów, produktów lub usług. Wykorzystanie tego instrumentu należy do dobrych praktyk, ale nie jest obowiązkowe i nie zobowiązuje odbiorcy (wierzyciela) do podjęcia jakichkolwiek działań. Ewentualne przedłużenie terminu płatności ma charakter uznaniowy i zależy od dobrej woli wierzyciela (kontrahenta). Przydatne wzory dokumentów, w tym prośby o przedłużenie terminu płatności, można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., dn. ..................r.


 


..................


..................


..................


.................. ..................
 


 


 


 


PROŚBA O PRZEDŁUŻENIE TERMINU PŁATNOŚCI


 


 


 


 


..................,

..................

zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu płatności faktury za dostarczony towar, nr.................., na kwotę...................zł.Płatność powyższej faktury zależna jest od otrzymania czeku od jednego z naszych klientów, który dopiero udzielił nam informacji o tym, że nie może go przesłać przed dn...................r.

..................

W związku z powyższym, proszę o wyrozumiałość i przedłużenie nam terminu płatności o dwa tygodnie.


Przepraszam za wynikłe z tego powodu niedogodności.


Z poważaniem,

..................

 


 


...............................................


(podpis )


 


Biznes

Popularne zapytania:

  • umowa o wydluzenie platnosci biuro podrozy
  • przedłużenie
  • wniosek o odroczenie platnosci za prad
  • orange prośba o przedłużenie terminu płatności
  • czy mozna przedluzyc splate zadluzenia za prad
  • prośba wzór
  • prośba o przedłużenie terminu
  • wzór pisma o wydłużenie terminu płatności
  • przedłużenie terminu zapłaty
  • umowa o przedłużeniu terminu płatności

Podobne wzory dokumentów