Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej

158 pobrań

2018 wyświetleń

Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej jest to dokument, którego celem jest uzyskanie ulgi od zapłaty zobowiązania podatkowego, kierowana od podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego. W dokumencie należy wpisać dane osobowe wnioskodawcy, kwotę jaka ma ulec odroczeniu oraz datę, do kiedy odroczenie ma działać. Główną częścią pisma jest uzasadnienie, gdyż jest ono podstawą dla Urzędu Skarbowego do podjęcia właściwej decyzji. Wzory dokumentów dostępne są do pobrania na stronie, poniżej.

Podgląd dokumentu

 


.................., ..................


Wnioskodawca:
..................
..................
.................. ..................

Do: Urząd Skarbowy
w ..................
..................
..................Prośba o odroczenie terminu płatności karty podatkowej
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odroczenie płatności karty podatkowej w kwocie ..................do dnia ..................


UZASADNIENIE
..................

Urząd skarbowy


Podobne wzory dokumentów