Prokura

501 pobrań

4044 wyświetleń

Zasady udzielania prokury regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z artykułem 78 Kodeksu prokura powinna być udzielona na piśmie. Prokura jest instrumentem wykorzystywanym w działalności osób prawnych takich, jak spółki kapitałowe i może mieć charakter łączny – wtedy do skutecznej reprezentacji osoby prawnej wymagana jest zgoda / obecność / poświadczenie kilku prokurentów. Wzory dokumentów przydatnych spółkom kapitałowym publikujemy w serwisie. Wzór oświadczenia o udzieleniu prokury można pobrać poniżej.

Podgląd dokumentu

.................., dn...................r.


 


 


ODWOŁANIE PROKURY


 


My, niżej podpisani wspólnicy spółki..................z siedzibą w


.................. przy .................. ..................

..................


z dniem..................r. odwołujemy prokurę .................. ..................zam. .................. przy.................. ..................

..................

.................. się dowodem osobistym seria .................. nr..................


wydanym przez ..................


 


 


 Pełnomocnictwa

Popularne zapytania:

  • prokury
  • udzielenie prokury wzór
  • pełnomocnictwo dla prokurenta wzór
  • wzor prokury

Podobne wzory dokumentów